Diverse fordon

Sjöräddningssällskapet Dalarna
4 74-4010 SSRS
Molos 3