Bilder på Dala Mitt & Smedjebackens räddningsfordon 2 25-4xxx


Följande stationer: Ludvika, Hitachi Ludvika, Grängesberg, 
Nyhammar, Fredriksberg, Sunnansjö & Smedjebacken.

Rakel 2 25-4000 – 2 25-4999

* = Uppdaterad info eller bilder

Bilder på Ludvikas nya 4040, Fredriksberg ”nya” bilar &
Nyhammars NYA släckbil sökes


Ludvika

Station 4000
2 25-4010 DalaMitt Ludvika
2 25-4010 Ludvika
2 25-4020 Ludvika
2 25-4030 Ludvika
2 25-4040 Ludvika
2 25-4050 Ludvika
2 25-4055 Ludvika
2 25-4075 Ludvika
2 25-4077 Ludvika
Räddningsledning Dala Mitt
2 25-4080 Ludvika
2 25-4110 Ludvika Dala Mitt
2 25-4110 Ludvika
2 25-4140 Ludvika
426 Ludvika
Båt Ludvika
Sjukvårdscontainer
Sambandscontainer

Hitachi

Klicka på loggan för info
2 25-4210 Hitachi Energy

Grängesberg

4300 Grängesberg
Grängesbergs nya släckbil
2 25-4310 Grängesberg *
Räddningstjänsten Grängesberg
2 25-4350 Grängesberg *
2 25-4365 Grängesberg *
Grängesberg *

Nyhammar

4400 Nyhammar
Räddningstjänsten Nyhammar, Dala Mitt
2 25-4465 Nyhammar

Fredriksberg

4500 Fredriksberg
2 25-4510 Fredriksberg
Brandkåren Fredriksberg
2 25-4540 Fredriksberg
2 25-4550 Fredriksberg
2 25-4565 Fredriksberg

Sunnansjö

4600 Sunnansjö
2 25-4610 Sunnansjö

Smedjebacken

4700
2 25-4710 Smedjebacken
2 25-4720 Smedjebacken
2 25-4740 Smedjebacken
Räddningstjänsten Smedjebacken
2 25-4730 Smedjebacken
2 25-4755 Smedjebacken
2 25-4760 Smedjebacken
2 25-4765 Räddningstjänsten Smedjebacken
2 25-4765 Smedjebacken *
2 25-4770 Smedjebacken
2 25-4770 Smedjebacken
2 25-4880 Smedjebacken