Bilder på Dala Mitt & Smedjebackens räddningsfordon 2 25-4xxx


Följande stationer: Ludvika, ABB Ludvika, Grängesberg, 
Nyhammar, Fredriksberg, Sunnansjö & Smedjebacken.
(Smedjebacken ingår inte i DalaMitt)

Rakel 2 25-4000 – 2 25-4999


(loggorna innehåller länkar)

* = Uppdaterad info eller bilder

Station
2 25-4010 Ludvika
2 25-4020 Ludvika
2 25-4030 Ludvika
2 25-4040 Ludvika
2 25-4050 Ludvika
2 25-4055 Ludvika
2 25-4070 Ludvika *
2 25-4075 Ludvika
2 25-4080 Ludvika
2 25-4110 Ludvika
2 25-4140 Ludvika
2 25-4280 Ludvika
2 25-4??? Ludvika
418 Ludvika
Ludvika
426 Ludvika
Båt Ludvika
Sjukvårdscontainer
Sambandscontainer

ABB Ludvika

Info
2 25-4210 ABB Ludvika

Bilder på Grängesberg, Nyhammar & Fredriksberg fordon sökes!

Grängesberg

4300 Grängesberg

Nyhammar

4400 Nyhammar
2 25-4460 Nyhammar

Fredriksberg

2 25-4560 Fredriksberg

 Sunnansjö

4600 Sunnansjö
2 25-4610 Sunnansjö

Smedjebacken

2 25-4710 Smedjebacken
2 25-4720 Smedjebacken
2 25-4730 Smedjebacken
2 25-4740 Smedjebacken
2 25-4755 Smedjebacken
2 25-4760 Smedjebacken
2 25-4770 Smedjebacken
2 25-4860 Smedjebacken
2 25-4880 Smedjebacken
2 25-4890 Smedjebacken