Bilder på Södra Dalarnas Räddningsfordon 2 25-5xxx


Följande stationer: Avesta, Horndal, Fors, Hedemora & 
Långshyttan.

Rakel 2 25-5000 – 2 25-5999

* = Uppdaterad info eller bilder

Bild på Horndals 5310 sökes!


Station 5000 Avesta

2 25-5010 Avetsa
2 25-5020 Avesta
2 25-5030 Avesta
2 25-5040 Avesta
2 25-5060 Avesta
2 25-5070 Avesta
2 25-5080 SDR
2 25-5099 Avesta
2 25-5170 Avesta
2 25-5180 SDR *
Terrängfordon
515
517
518
519 *
522 *
525 SDR
407 SDR


Station 5300 Horndal

2 25-5340 Horndal
2 25-5360 Horndal

Fors

2 25-5410 Fors

Hedemora

Station 5500 Hedemora
2 25-5510 Hedemora
2 25-5530 Hedemora
2 25-5540 Hedemora
2 25-5550 Hedemora
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
2 25-5565 Hedemora

Långshyttan

Station 5700 Långshyttan
2 25-5710 Långshyttan
2 25-5750 Långshyttan
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
2 25-5765 Långshyttan
Långshyttan
Långshyttan